Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik op ons platform beter en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en ook buiten ons platform volgen. Zo kunnen advertenties en andere content aangepast worden aan jouw interesses en aan je profiel en kun je inloggen en informatie delen via social media. Ook kunnen we analyses op jouw gebruik uitvoeren om onze diensten te verbeteren. Als je niet akkoord gaat, plaatsen wij alleen noodzakelijke cookies om het platform goed te laten werken en, op een privacy vriendelijke manier, om analyses uit te voeren en verkeer te kunnen meten. Meer info: Privacyverklaring en cookieverklaring. Keuze achteraf aanpassen? Klik op cookie instellingen in de footer.

Actievoorwaarden ALDI

Win en betaal van 1 t/m 14 augustus 2022 een veiling op VakantieVeilingen en beantwoord de kennisvraag van ALDI juist. Wie aan het rad mag draaien, wint gegarandeerd een prijs. Je maakt hiermee onder andere kans op een gratis weekendje weg voor het hele gezin of een ALDI-giftcard.
Hoe werkt de actie
 1. Win van 1 t/m 14 augustus 2022 een veiling
 2. Betaal jouw gewonnen veiling
 3. Je ziet de waardebon als je jouw veiling opent bij 'Gewonnen veilingen'
 4. Op de waardebon staat een link naar de wedstrijdpagina van ALDI
 5. Klik op de link, vul je e-mailadres in en doe mee
Actievoorwaarden
 • ARTIKEL 1 : REGLEMENT
Dit reglement beschrijft de officiële regels voor de deelname aan de Actie ‘Rad van den ALDI’ (hierna: “Actie”).

Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Door zijn deelname aan de Actie stemt de deelnemer onvoorwaardelijk in met dit reglement. Geen enkele betwisting ter zake zal in aanmerking worden genomen.

Deelname aan de Actie is gratis en mogelijk door middel van een online registratie op de actiewebsite.
 • ARTIKEL 2 : ORGANISATOR 
De Actie wordt georganiseerd door ALDI Holding NV die handelt in eigen naam en in naam en voor rekening van ALDI Inkoop NV en de andere regionale vennootschappen, met maatschappelijke zetel te Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere in België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0456.815.659 (hierna: “ALDI”).

Deze Actie is ontwikkeld door ALDI in samenwerking met Basebuilder B.V. (Parijsboulevard 143B, 3541 CS Utrecht, Nederland). Basebuilder is de partij die instaat voor de productie en het beheer van de online actiewebsite.

De Actie begint op 27/06/2022 en eindigt op 14/08/2022. Deelname aan de Actie gebeurt door online te registreren en deel te nemen op de actiewebsite en dit kan t.e.m. 14/08/2022 om 23.59 uur.

Voor informatie of vragen in verband met de Actie, gelieve contact op te nemen via klantendienst@aldi.be.
 • ARTIKEL 3 : DEELNEMERS
De deelname aan de Actie staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een geldig e-mailadres beschikt en een officieel adres in België heeft gedurende de duur van de Actie.

Door akkoord te gaan met het reglement op het online actieplatform, bevestigt de deelnemer dat hij of zij meerderjarig is.

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie:
- alle personen die deelgenomen hebben aan de organisatie van de Actie;
- de gezinsleden van voormelde uitgesloten personen.

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die hij of zij meedeelt. ALDI kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat die laatstgenoemde
foutieve of onvolledige gegevens meedeelt. Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden op de Sociale Media kanalen van ALDI in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs. 
 • ARTIKEL 4: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Privacy is zeer belangrijk voor ons. In het kader van onze Actie willen wij dan ook graag verduidelijken welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel wij deze verzamelen en verwerken en hoe lang wij deze bewaren.

De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Actie en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, namelijk de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Wet van 30 juli 2018), alsook de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Door akkoord te gaan met dit reglement, verlenen de deelnemers uitdrukkelijk toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken in het kader van de Actie.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is ALDI Holding NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere - België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het BTW-nummer 0456.815.659.

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Actie is het e-mailadres van iedere deelnemer. Met het oog op de afhandeling van bepaalde prijzen (met name inzake het weekend Sunparks en het weekend Grotten van Han alsook wat betreft de gift cards) zal ook de naam -en voornaam en tevens het adres van de winnaars worden verwerkt om ons in staat te stellen de prijzen effectief op te sturen.

Volgens de betrokken wetgeving worden de persoonsgegevens van de deelnemers geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Basebuilder wordt beheerd.

Deelnemers aanvaarden dat hun persoonsgegevens door Basebuilder worden opgeslagen en verwerkt gedurende de Actie. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met als doel het goede verloop van de Actie te waarborgen en ALDI in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Actie na te komen, meer bepaald:
- de winnaars tijdig op de hoogte te brengen;
- deelnemers per e-mail op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen aan de hand van de ALDI-nieuwsbrief, dit enkel indien de deelnemer daar expliciet zijn of haar toestemming voor heeft gegeven op het online actieplatform.

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om commerciële aanbiedingen te ontvangen in de vorm van de ALDI-nieuwsbrief, kunnen zich daarvoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals aangegeven in iedere communicatie.

Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Actie en (indien van toepassing) voor het versturen van de ALDI-nieuwsbrief. Alle persoonsgegevens zullen zes maanden na afloop van de Actie worden verwijderd uit elke database, met uitzondering van de e-mailadressen van deelnemers die zich hebben geregistreerd voor de ALDI-nieuwsbrief.

ALDI garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden met uitzondering van Basebuilder en het extern agentschap waarmee we samenwerken, die respectievelijk instaan voor de ontwikkeling en het beheer van de Actie en het online actieplatform én de geldige aanduiding van de winnaars en het drukken van het materiaal of indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het extern agentschap staat ook in voor de contactname van de winnaars van het gratis weekend (Grotten van Han of Sunparks).

Alle deelnemers beschikken over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van hun gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen zijn. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan dataprotection@aldi.be met het e-mailadres waarmee is deelgenomen aan de Actie.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat de verwijdering van hun persoonsgegevens op hun verzoek kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie in het kader van de Actie.

Je hebt eveneens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Voor meer informatie of vragen die verband houden met privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via dataprotection@aldi.be of de privacyverklaring op www.aldi.be te raadplegen.
 • ARTIKEL 5 : DE ACTIE
Deelname aan de Actie is gratis en omvat geen enkele aankoopverplichting.

5.1. Wijze van deelname
De deelnemers moeten zich met hun e-mailadres registreren voor deelname op wedstrijd.aldi.be. Na akkoord te gaan met het reglement, ontvangen de deelnemers een e-mail met een link om hun deelname te bevestigen.

Na bevestiging zal de deelnemer opnieuw naar de actiewebsite geleid worden en moet de deelnemer één kennisvraag beantwoorden. Elke week op maandag zal er een nieuwe kennisvraag verschijnen op de actiewebsite wedstrijd.aldi.be.

Wanneer men de kennisvraag correct zal beantwoorden, kan men eenmaal aan het rad draaien om zijn prijs te achterhalen. Om zijn prijs te ontvangen zal de deelnemer zijn persoonsgegevens moeten aanvullen, namelijk: naam, voornaam en adres.

Winnaars van het e-book moeten geen extra gegevens achterlaten. Dit wordt automatisch verstuurd naar het e-mailadres van deelname.

Een deelnemer kan slechts éénmaal per week deelnemen aan de Actie met eenzelfde e-mailadres.

5.2. Aanduiding van de winnaars
De deelnemers die voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 3 van dit reglement, maken kans op een prijs.

Alle deelnemers die de kennisvraag correct beantwoorden, mogen eenmaal aan het rad draaien en winnen één van de prijzen vernoemd in artikel 6.

Het aanduiden van de winnaar is definitief en bindend, waardoor ALDI hieromtrent geen correspondentie zal voeren of in discussie zal treden.
 • ARTIKEL 6 : DE PRIJZEN
Onderstaande prijzen kunnen worden gewonnen tijdens de gehele Actieperiode:
- 1 weekendje weg naar Sunparks t.w.v. € 850,00
- 1 weekendje weg naar de Grotten van Han t.w.v. € 850,00
- 1 gift card t.w.v. € 50,00 (in totaal worden er 40 gift cards voorzien)
- 1 gift card t.w.v. € 20,00 (in totaal worden 150 gift cards voorzien)
- E-book met zomerse uitjes (er wordt een ongelimiteerd aantal voorzien)

De prijs inzake het weekend Sunparks of het weekend Grotten van Han is niet onderling cumuleerbaar (m.a.w. eenzelfde deelnemer kan slechts één weekend winnen). De prijs inzake het weekend Sunparks of het weekend Grotten van Han is tevens niet te cumuleren met de overige prijzen vermeld in dit artikel behoudens het e-book.

De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. Evenmin kan de prijs worden ingeruild voor contanten, voordelen in natura of andere prijzen. Wanneer een deelnemer weigert of niet in staat is de prijs in ontvangst te nemen, is hij/zij niet gerechtigd tot enige compensatie.

De winnaars van het weekend Sunparks of van het weekend Grotten van Han worden ten laatste op 22/08/2022 per e-mail door ALDI gecontacteerd inzake de afhandeling van hun gewonnen prijs. Alle overige prijzen worden per direct bezorgd (e-book) of na afloop van de Actie aangetekend opgestuurd naar de gegevens die de deelnemer heeft achtergelaten na deelname.

ALDI is niet aansprakelijk voor eventuele belastingen of taksen te betalen door de winnaar, indien van toepassing in zijn land.
 • ARTIKEL 7: UITSLUITING, WIJZIGING OF ANNULATIE VAN DE ACTIE
7.1. Deelname vereist de aanvaarding en het naleven van het Actiereglement. ALDI heeft het recht om over te gaan tot uitsluiting van deelnemers van de Actie op grond van de volgende redenen:
- elke omstandigheid buiten haar controle;
- het opzettelijk verstoren van het Actiemechanisme of Actieverloop;
- het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of het Actiereglement;
- elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens;
- in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in het Actiereglement;
- het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens bij registratie;
- poging tot fraude;
- enige andere reden die ALDI niet in overeenstemming acht met de geest van de Actie.

ALDI behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren op het naleven van het Actiereglement en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde deelnemers te kunnen uitsluiten in geval van misbruik, bedrog of poging tot fraude.

7.2. ALDI behoudt zich het recht voor de Actie of het Actiereglement te wijzigen en/of op te schorten, alsook om de Actie of de uitreiking van de prijs te annuleren.
Dit geldt in het bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten aan de server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internetpiraterij, handelingen van deelnemers, wijzigingen aan het toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke beperkingen in een of meer deelnemende landen, evenals enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van ALDI valt en bijgevolg de organisatie van de actie, de toepassing van het Actiereglement en/of het leveren van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

In het geval dat de Actie wordt geschorst of geannuleerd door ALDI, worden de deelnemers in kennis gesteld van deze schorsing of annulering op het online actieplatform, via de ALDI-website en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat ALDI de Actievoorwaarden wijzigt, worden de wijzigingen aan de deelnemers per e-mail meegedeeld. De deelnemers kunnen de nieuwe Actievoorwaarden aanvaarden of zich terugtrekken van deelname aan de Actie.

Wanneer de schorsing of annulering van de Actie of de prijs het gevolg is van handelingen van een of meerdere deelnemers, zullen de betrokken deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, opgelopen door ALDI ten gevolge van de schorsing of annulering, alsook voor de vorderingen van de overige deelnemers of derden.

In geval van opschorting of annulering kan ALDI niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. ALDI is niet verplicht om een alternatieve Actie te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.
 • ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
8.1. ALDI is aansprakelijk voor de correcte uitwerking en het correct verloop van de actie.
ALDI is niet verantwoordelijk voor mogelijke directe of indirecte schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een van de prijzen en/of deelname aan de Actie.

ALDI is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van prijzen.

ALDI kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

Deelname aan de Actie houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft, evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in het algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij ALDI worden ingediend betreffende die beperkingen.
 • ARTIKEL 9: GESCHILLENREGELING
Klachten inzake aanduiding van de winnaar en andere klachten in verband met deze Actie moeten ten laatste binnen tien werkdagen na het einde van de Actie schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: ALDI Holding NV, gevestigd te Keerstraat 4 - 9420 Erpe-Mere, België of via klantendienst@aldi.be.

Er worden in geen geval mondeling, noch schriftelijk inlichtingen verstrekt.

In het geval van betwistingen zijn de rechtbanken van Gent bevoegd. Deze Actie wordt beheerst door het Belgisch recht.

   Ook in deze categorie: